ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی - ساختمان شیخ بهایی - پلاک ۲۶۸
دانشگاه صنعتی اصفهان

تلفن تماس

31-33931371 98+
9133943625 98+

ایمیل:

Info@NavidTC.com
Navidtechinfo@yahoo.com
Navidtechinfo@gmail.com

ارتباط با ما